rekommendationer för fysisk aktivitet

Under 2020 uppdaterade WHO (Världshälsoorganisationen) Rekommendationerna för fysisk aktivitet. Den stora skillnaden är att man har ändrat rekommendationen om måttligt ansträngande aktivitet från att minst 150 minuter i veckan till att vara 150-300 minuter i veckan. Vill du läsa mer om vad fysisk aktivitet ger dig för fördelar så läs mitt inlägg (Fysisk aktivitet fördelar)

Vuxna 18-64 år

  • Rekommendationerna är på 150-300 minuter kontinuerlig fysisk aktivitet på måttligt ansträngande intensitet (kan definieras som lätt andfådd och lätt svettig på ryggen) Eller 75-150 minuter ansträngande aktivitet (kan definieras som andfådd och riktigt svettig)
  • Vuxna kan få ökad hälsofördelar genom att genomföra mer än 300 minuter måttlig aktivitet eller 150 minuter hög intensitet per vecka.
  • Göra någon form av styrketräning minst 2 gånger per vecka på hög intensitet och som involverar stora muskelgrupper.

Referenser: WHO GUIDELINES ON PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOUR 2020