Fysisk aktivitet och dess fördelar

Visste du att forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, t.ex kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens. Du minskar även risken för:

  • Förtida död, oavsett orsak.
  • Hjärt-kärlsjukdomar, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.
  • Typ 2 diabetes, fetma och metabola sjukdomar.
  • Cancer t.ex tjocktarmscancer och bröstcancer.
  • Psykisk ohälsa, t.ex demens och depression.
  • Fall och benbrott, t.ex höftfraktur.