Övervikt, fetma och dess påverkan. Del 1

Din kropp behöver energi för att den ska fungera som den ska, äter du mer kalorier än vad du behöver så hamnar du i något som heter kaloriöverskott. Över tid som kommer detta leda till övervikt eller fetma. Skillnaden mellan övervikt och fetma är att övervikt räknas som ett tillstånd och fetma räknas som en kronisk sjukdom. Hur får jag reda på om jag har övervikt eller fetma? Övervikt och fetma bestäms utifrån en persons BMI (Body mass index) som är framtaget av världshälsoorganisationen (WHO). 

Risken för allvarlig följdsjukdom stiger vid en ökad mängd kroppsfett. Flera sjukdomar är kopplade till övervikt och fetma såsom diabetes typ 2, högt blodtryck, cancer, gallsten och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Normalvikt – BMI 18,5 – 25

Övervikt – BMI 25 – 30

Fetma – BMI 30 och mer

BMI går inte att använda för barn (det finns andra mått för dem) De passar heller inte personer med väldigt hög muskelmassa då måttet inte tar hänsyn till typ av kroppsmassa. För äldre personer kan dessutom BMI-gränserna behöva höjas lite.

Här är några vanliga symptom vid övervikt eller fetma:

  • Diabetes typ 2
  • Högt blodtryck
  • Hjärt- och kärlsjukdom
  • Dålig sömn
  • Nedsatt ork
  • Ledvärk och artros 
  • Gallsten
  • Komplikationer vid graviditet
  • Depression och nedstämdhet