Hälsans bestämningsfaktorer

I dagens samhälle finns det så mycket som påverkar vår hälsa negativt det kan både vara medvetet och omedvetet. Du påverkas till exempel av vad du äter, sömn, stress, alkohol, rökning och droger. Hur du ser och trivs med dig själv påverkar också din hälsa och även dom människor du har runt om dig.

På bilden ovan så ser du något som heter Hälsans bestämningsfaktorer. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara individuella faktorerna ålder, kön och arv. Hälsan påverkas av en mängd olika saker som på olika sätt samspelar med varandra. En del av bestämningsfaktorerna kan man påverka genom egna beslut, som att ändra sina levnadsvanor och vår livsstil.

Du kan påverka och göra mycket åt din livssituation så länge du är beredd att göra jobbet. 

Hur vill du leva ditt liv ?