Avtal & Villkor PT online

Jmcwellness hjälper dig på vägen till en bättre hälsa

1. Coachning

Coachningen på Jmcwellness.se är personlig och går ej att överlämna till någon annan. Minimiålder för att få coachningen är 18 år.

2. Betalning

Vid inskickat formulär "Uppföljning" binder klienten upp sig för det valda coachning upplägget och skall betala enligt gällande prislista. Betalning sker återkommande via faktura som skickas från Fortnox.

Mathias kommer inte sätta igång mer arbete av kost/träningsplanering och coaching förens fakturan är betald. När fakturan är betald då har kunden låst sin plats hos Jmc wellness.

För eventuella rabatter krävs kampanjkod eller annat intyg som bekräftar att klienten har rätt till rabatterna på Jmcwellness.se. Rabatten gäller endast mot ordinarie priser.

3. Avtalstid och uppsägning

Coachningslängden är bindande. När den valda perioden är slut förlängs coachningen automatiskt en månad i taget. Vid uppsägning avslutas coachningen när den pågående coachningsperioden är slut.

4. Prisändringar

Pågående coachningsperiod är skyddad mot eventuella prisändringar. Däremot kan prisändringar komma att ske när den valda coachningsperioden är slut. Eventuella ändringar meddelas i god tid. Klienten kommer därmed ges möjlighet att säga upp coachningen innan nästa period startar.

5. Hälsotillstånd

Alla klienter ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i coachningen på Jmcwellness.se. Klienten ska också uppge viktiga uppgifter om hen har blivit skadad eller liknande.

6. Månadsuppföljning

Om klienten inte återkommer med uppdatering vid månads uppföljningen kommer coachning upplägget att förnyas enligt standardmodell och skickas till klienten. Därefter startar nästa coachning period.

7. Vad som händer om du ej lämnar över nödvändig info till mig.

Jag kan behöva viss information från dig så att jag kan tillhandahålla mina coaching tjänster till dig, exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kropps statistik, träning, humör, måltider, kost och allmänt välbefinnande. Jag kommer att kontakta dig för att be om denna information. Om du inte ger oss denna information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan Jag antingen avsluta avtalet eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs till följd av detta. Jag är inte ansvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger mig den information jag behöver inom en rimlig tid efter att jag har bett om den.

8. Praktiska ändringar

Jmcwellness.se förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande coachning upplägg och struktur. Eventuella ändringar meddelas i god tid. Klienten kommer därmed ges möjlighet att säga upp coachningen innan nästa period startar.

9. Personuppgifter (GDPR)

Klientens personuppgifter används med stor försiktighet. Klientens uppgifter kommer lagras i Nutrition data där jag som coach skapar och anpassar klientens träning/kostupplägg. (Nutrition data kost & träning är den app vi kommer använda oss av vid coaching). Vid skapande av faktura lagras klientens personuppgifter hos Fortnox finans. Även vid intresseanmälan och uppföljnings formuläret lagras uppgifterna säkert på min hemsida!

10. Identifiering

För att starta coachningen krävs att klienten fyller i fullständigt namn, mail, adress och personnummer.

11. Ånger och uppsägning innan coachning start

14 dagars ångerrätt erbjuds från den dagen klienten skickat in uppföljnings formuläret. Utnyttjade coaching tiden kommer debiteras. När Mathias har påbörjat arbetet med coachning upplägget har coachning perioden startat och klienten skall därmed betala för vald coachning period och enligt aktuell prislista.

12. Detta förväntar jag mig av dig: 

 1. Att du tar eget ansvar. Jag ger dig verktygen och den stöttning du behöver men det är du som måste göra jobbet för att du ska nå ditt mål.
 2. Uppstår problem längs resans gång är det meningen att vi ska lösa de tillsammans som ett team!
 3. Det är extremt viktigt att kommunicera för att jag ska kunna göra ett bra jobb för dig som din coach! Du delar med dig av dina upp och nedgångar såväl som frågor, funderingar och utmaningar! På så vis kan jag vägleda dig till ditt mål. 
 4. Inrapportering sker varje dag med vägning på din egna våg (inget måste). Du ska också registrera din kost i programmet (inget måste) 
 5. Du har ingen nuvarande diagnostiserad ätstörning, allvarliga sjukdomar och/eller skador. 
 6. Du är över 18 år gammal.

13. Användning av mina tjänster sker på egen risk (jag ger inte medicinsk rådgivning)

Jag erbjuder inga medicinska eller professionella råd som du bör förlita dig på. Innan du påbörjar ett tränings- eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Om du upplever svimningar, yrsel, andfåddhet eller smärta under träningen ska du omedelbart sluta och uppsöka läkare. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. 

Användning av en måltidsplan är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att eventuella allergier och intoleranser är förenliga med planen. 

Mina Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. 

Mina Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning. 

Observera nedanstående lista över icke uttömmande risker och krav när du använder mina tjänster: 

 1. Allergier och intoleranser som kan påverka vår förberedelse av kostplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret. 
 2. Skador och sjukdomar som kan påverka vår utarbetande av träningsplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret. 
 3. Läs alltid noggrant igenom din matplans innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot. 
 4. Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför någon aktivitet. 
 5. Se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder. 
 6. Om du väljer att använda någon träningsutrustning är det på egen risk. 
 7. Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem. 
 8. Rådgör alltid med en dietist och/eller läkare innan du påbörjar något fitness- eller hälsoprogram i allmänhet. 

14. Ansvar

Jmc wellness kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas Jmc wellness om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

15. Paus i avtalsperioden

Du kan pausa träningsperioden i max 7 dagar om du exempelvis blir förkyld. Det är viktigt att du meddelar i förväg, så snart du känner dig krasslig. För längre paus krävs läkarintyg som du mejlar in på eget initiativ. För att du ska kunna pausa perioden så ska du höra av dig i förväg, inte i efterhand alltså.
Om paus i max 7 dagar så förlängs avtalsperioden med antalet pausade dagar i direkt anslutning till avtalsperioden.
Om längre paus i samband med läkarintyg så är det inte säkert att perioden kan förlängas i direkt anslutning till avtalsperioden, särskild överenskommelse om när förlängning kan ske görs mellan parterna, beroende på när det finns lediga platser exempelvis. Inga pengar återbetalas.

16. Avtalsbrott

Jmc wellness har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Jmc wellness har skäl att anta att så är fallet. Till exempel låter andra få tillgång till informationen på din sida eller sprider kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.
Det är helt okej att ta med en eller flera kompisar när du tränar programmen men du får inte sprida dem vidare via utskrifter, mejl, sociala medier eller liknande.
Det är också helt okej att blogga om/skriva i sociala medier att du tränar med PT-online men du får inte lägga ut exakta träningsprogram eller kostmenyer eller mejl. Du skulle till exempel kunna skriva ”idag har jag tränat benträning med min PT-online Mathias och jag har träningsvärk” eller liknande.

17. Garanti och resultat

Kosten och träningen som rekommenderas via Jmc wellness är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning. Jmc wellness lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om Mathias lovar att göra sitt allra bästa för att det ska bli resultat.
För att du ska nå dina mål är det viktigt att genomföra planen fullt ut – gör du det så blir det sannolikt resultat.
Bara du kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter.
Observera att det inte räcker med att boka några veckor för att få resultat. Du behöver lägga både tid och engagemang för att lyckas. Du behöver genomföra de inplanerade träningspassen samt avsätta tid för att kostplanera, handla mat i förväg, förbereda dina måltider och följa kostplanen.